Petri de Alvernia Opera quae exstant omnia

Logica

Quaestiones super librum Perihermeneias

Editiones

EBBESEN-PINBORG 1970 [In Perihermeneias II: fragmentum ex codicibus Laurentiano et Parisiensi]; EBBESEN 1986 [quaestio 12 (sub no. 9): «Utrum nomen infinitum aliquid ponat», ex codicibus Matritensi et Parisiensi]; EBBESEN 19931 [quaestiones 5-6 («Utrum istud quod intelligitur ab intellectu secundum veritatem et substantiam suam sit apud intellectum, aut secundum suam similitudinem», «Utrum voces significent passiones intellectus vel significent ipsas res», ex mss. Matritensi, Parisiensi, Basiliensi), 31 («De veritate istius "animal est omnis homo"», ex eisdem codicibus), 34-5 («Utrum tantum unum uni opponitur», «Utrum dictio aequivoca importet sua significata sub copulatione vel sub disiunctione», ex mss. Matritensi et Parisiensi), 49 («Utrum sequatur "Socrates est homo mortuus, ergo est homo"», ex mss. Laurentiano, Matritensi et Parisiensi)]; PINI 2001 [«Utrum ipsae voces significent passiones intellectus vel significent ipsas res»: determinatio, ex ms. Matritensi]; EBBESEN 2003 [tabula quaestionum]; TABARRONI 2003 [fragmentum ex solutione quaestionis 42 («Utrum ad negatiuam de predicato finito sequatur affirmatiua de predicato infinito»), ex codice Matritensi]

Quaestiones super librum Porphyrii

Editiones

PINBORG 19731 [excerpta]; TINÉ 1997

Quaestiones super librum Praedicamentorum

Editiones

PINBORG 19751 [tabula quaestionum, excerpta]; ANDREWS 1987 [ex codicibus Laurentiano et Parisiensi. Haec editio nunc in interrete legi potest: http://gozips.uakron.edu/~mcmahon/alvernia.html (auctore William McMahon)]; ANDREWS 19881 [quaestiones 9-11, de denominatione, ex codicibus Laurentiano et Parisiensi]; ANDREWS 2001 [quaestiones 24 («Utrum quantitas sit genus») et 43 («Quare Aristoteles non definivit sic quantitatem, dicendo: 'quantitas est secundum quam quanti dicimur'»), ex codice Basiliensi: versiones aliae ab illis in codicibus Laurentiano et Parisiensi traditis]

Sophismata

Editiones

EBBESEN 19931, pp. 57-60 [tituli problematum sophismatum quae infra memorata sunt, excepto sophismate «Omnis homo de necessitate est risibilis»]; EBBESEN-ROSIER [in praep.]. De aliis editionibus cf. voces infra unicuique sophismati dicatas

– «Homo est species»

– «Album potest esse nigrum»

Editiones

EBBESEN 19881 [quaestio 1]

– «Animal est omnis homo»

Editiones

EBBESEN 19931 [«Animal est omnis homo»: corpus sophismatis et problema IV)]

– «Omnis phoenix est» [tantum tria problemata; problema quartum non est Petri opus. Cf. EBBESEN 19932, p. 58]

– «Nullus homo de necessitate est animal»

– «Socrates desinit esse non desinendo esse»

Editiones

EBBESEN 1989

– «Tantum unum est»

– «Sillogizantem ponendum est terminos» [decem problemata: probabiliter 1-7 Petro, reliqua Boethio de Dacia tribuenda. Cf. EBBESEN 19932]

– «Omnis homo est omnis homo»

– «Omnis homo est»

– «Omnis homo de necessitate est risibilis»

Logica: opera dubia seu spuria

Glossa - cum quaestionibus - in Doctrinale Alexandri de Villa Dei [sub nomine Petri de Croco]

Opera sequentia, in codice Laurentiano tradita - et in descriptione huius codicis, auctore Bandinio, Petro tributa (excepto Tractato anepigrapho de generatione syllogismorum) -, fere indubitanter in Petri operibus comprehendi non possunt (Cf. A.M. Bandinius,Catalogus codicum Latinorum bibliothecae Mediceae Laurentianae, IV, Florentiae 1777, coll. 95-7; TINÉ 1997, pp. 240-1,ubi relata est Bandinii descriptio [pp. 240-1]):

– De generatione syllogismorum

– Quaestiones De universalibus [anonymae. Cf. EBBESEN 2003, p. 35: «the Florence ms contains ... some extra questions «De universalibus» the origin of which has not been investigated»]

Editiones

PINBORG 19731 [excerpta]

– Quaestiones super Analytica priora

– Quaestiones super libros posteriorum Analyticorum [EBBESEN 2003, p. 33: «F's ... questions on "Posterior Analytics" and "Elenchi", both of which F attributes to Peter of Ireland, seem to be revisions of collections from the 1270s preserved anonymously in ms C (= Cordoba, Cabildo 52, ff. 80v-100v)»]

Editiones

EBBESEN-PINBORG 1970 [editio partialis quaestionis «Utrum sit vera per se 'homo est homo' vel 'Cesar est Cesar' sive Cesar sit in effectu sive non», ex codice Laurentiano, f. 31ra-vb. Variantes lectiones et correctiones ex ms. Clm. 8005 in PINBORG 19732; v. etiam correctiones in EBBESEN 19982]; PINBORG 19732, pp. 49-62 [quaestiones 23 («Utrum signum universale adveniens termino communi distribuat ipsum pro omnibus suis suppositis tam substantialibus quam accidentalibus unica distributione», 24 («Utrum signum additum termino communi distribuat ipsum pro suppositis praesentibus, praeteritis et futuris unica distributione»), 25 («Utrum aliquod quod est suppositum termini in aliquo tempore possit non esse suppositum eius in alio»), 26 («Utrum per signum distribuatur terminus de aliquo de quo non sit verum ipsum praedicari, et utrum dicendo 'omnis homo' li 'homo' distribuatur ibi pro supposito aliquo, de quo non sit verum hominem praedicari»), 31 («Utrum ista 'homo est, est in effectu, vel animal est' sit per se saltem iuxta secundum modum vel quartum»)]; MARMO 1991, pp. 120-136 [prologus, quaestiones 1-5: versio tradita in codice Cordubensi, cum variantibus lectionibus ex codice Laurentiano in apparatu; tabula comparativa quaestionum in duabus versionibus (i.e. MF et C) traditarum]

– Quaestiones super Librum sex principiorum

– Quaestiones super Sophisticos Elenchos [EBBESEN 2003, p. 33: «F's ... questions on "Posterior Analytics" and "Elenchi", both of which F attributes to Peter of Ireland, seem to be revisions of collections from the 1270s preserved anonymously in ms C (= Cordoba, Cabildo 52, ff. 65ra-80ra)»]

Editiones

EBBESEN 1977

– Quaestiones grammaticales [non melius definitae, auctoribus Petro et aliis]

Quaestiones super Topica, in eodem codice comprehensae - cf. TINÉ 1997, p. 240 -, Boethio de Dacia tribuendae sunt. Cf. EBBESEN 2003, p. 33

Metaphysica et Philosophia naturalis

Quaestiones super Metaphysicam [in tribus versionibus]

– Traditio universitaria [I-IX, XII]

– Traditio II

– Traditio III

Editiones

HOCEDEZ 1932 [tabula quaestionum. Traditio universitaria et secunda traditio: excerpta]; HOCEDEZ 1934 [l. VII, q. 25]; DUNPHY 19531 [liber II, q. 18; liber III, qq. 3-4; liber XII, qq. 9-11]; MONAHAN 1955 [prologus; liber I, qq. 1-3; l. IV, qq. 1-2; l. V, qq. 3, 11; l. VII, qq. 9, 25; l. IX, q. 3]; DUNPHY 1964 [l. III, qq. 3-4]; DUNPHY 1966 [l. I, q. 24: «Si idea sint, utrum habeant rationem principii activi ipsorum singularium» (traditio II, ex codice Mazarino 3481, cum correctionibus ex codice Vindobonensi)]; ZIMMERMANN 1971 [tabula quaestionum super libros I-IX, XII (ex ms. Cambridge, Peterhouse 152)]; DUNPHY 1974 [l. XII, q. 6a-d, ex codice Vindobonensi]; EBBESEN 1986 [l. V, q. 18 (sub. nr. 10): «Utrum nomen accidentis concretum significet subiectum et accidens ita quod totum aggregatum et non alterum solum»]; EBBESEN 19881 [fragmenta ex l. VII, qq. 2, 12]; DONATI 19982 [fragmenta ex mss. Mazarino 3498, Parisiensi latino 16458]; EBBESEN 2000 [l. IV q. 16 et l. V q. 5, ex codicibus Cantabrigensi et Oxoniensi]; EBBESEN 2001 [fragmenta]; AMERINI 2002 [fragmenta l. VII ex ms. Cantabrigensi]; DONATI 2003 [fragmentum l. VII q. 2, ex codice Mazarino 3498]

Quaestiones super libros Physicorum (?) [duae versiones - altera in codice Erfordiensi, altera in codice Monacensi tradita et a Delhaye edita -, ut sequitur congruentes: I, q. 23 - IV versionis Monacensis congruit cum I, q. 18, q. 22 - IV, q. 30 versionis Erfordiendis (exceptis aliquibus diversitatibus de quibus cf. ERMATINGER 1961, pp. 43-5 et DONATI 1995, p. 148)]

– Versio I

– Versio II

Editiones

VAN STEENBERGHEN 1931 [tabula quaestionum et summarium quaestionum versionis I]; DELHAYE 1941 [versio I, sub nomine Sigeri de Brabantia]; ERMATINGER 1961 [versio II: incipit et explicit omnium quaestionum]; DONATI 1995 [versio II: tabula quaestionum]; DONATI 19982 [versio II: fragmentum]

Expositio in libros III-IV De caelo et mundo

Editiones

Venetiis 1495 [cur. Hermanno de Virsen; Bonetus Locatellus per Octavianum Scotum]; Venetiis 1495 [cur. Hermanno de Virsen; Johannes et Gregorius de Gregoriis de Forolivio]; Venetiis 1506 [Simon de Luere]; Venetiis 1516 [haeredes Octaviani Scoti ac sociorum]; Parisiis 1536; Venetiis 1543 [apud Iuntas]; Venetiis 1545 [apud Hieronymum Scotum]; Venetiis 1551 [apud Iuntas]; Venetiis 1562 [apud Hieronymum Scotum]; Venetiis 1537 [in officina Luceantonii Iunte]; Venetiis 1564 [apud Iuntas]; Venetiis 1565; Romae 1570 (THOMAE AQUINATIS Opera Omnia II); Venetiis 1572 [apud Iuntas]; S. THOMAE AQUINATIS In quattuor libros Aristotelis de Coelo et Mundi commentaria quae cum morte praeventus perficere non potuerit absolvit Petrus de Alvernia. Cum duplici textus translatione, antiqua videlicet et J. Argyropili, Venetiis 1590 [apud haeredem Hieronymi Scoti]; Antverpiae 1612 (THOMAE Opera Omnia II); Parisiis 1649 [apud viduam D. Moreau]; Parisiis 1660 (THOMAE Opera Omnia II,2); Parmae 1852-1873 (THOMAE Opera Omnia XIX,164-207); Parisiis 1875 (THOMAE Opera Omnia XXIII,222-66); GALLE 20031 [excerpta lectionum 3, 5, 7, 8 libri III, ex codicibus Parisiensi, Mazarino 3484 et 3485]

Quaestiones supra librum De caelo et mundo [III versiones Petro tributae]

– Versio I (?)

– Versio II

– Versio III [auctor adhuc anonymus eam compilavit ex quadam Petri quaestionum reportatione, cui addidit aliqua excerpta ex Alberti Magni commentario]

Editiones

MUSATTI 20001 [versio I]; GALLE 20011 [l. I, q. 15 versionum II-III]; GALLE 20012 [fragmenta versionis II]; GALLE 20021 [tabula quaestionum versionum II-III; excerpta versionum II-III]; GALLE 20022 [tabula quaestionum versionum I-II; excerpta versionis II]; GALLE 20031 [editio versionum II-III]; MUSATTI 2006 [fragmenta versionis I]

Quaestiones super librum De generatione et corruptione (?) [probabiliter non sunt Petro tribuenda]

Editiones

DONATI 19981 [fragmenta]; DONATI 19982 [tabula quaestionum; fragmenta]

Quaestiones super librum Meteororum [deperditae]

Sententia super libros Meteororum

Editiones

Salmanticae 1497 [Hain 12852; post Thomae Aquinatis expositionem, scilicet a libro I.15 usque ad finem libri IV. Notandum tamen est quod Petri textus incipit ab expositione lemmatis «At vero neque quemadmodum», etiam in Thomae commentario comprehensa. Sic invenitur in hoc incunabulo duplicatam expositionem - Thomae et Petri scl. - ad idem lemma textus Aristotelis. Nunc etiam in interrete: http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=46377]; VUILLEMIN-DIEM 2004 [fragmenta]

Quaestiones super librum De sensu et sensato

Editiones

WHITE 1986; WHITE 1990 [prologus]

Quaestiones super librum De memoria et reminiscentia [duae versiones]

Editiones

WHITE 1986; BLOCH 20072

Quaestiones super libro De sompno et vigilia

Editiones

WHITE 1986

Sententia super libro De sompno et vigilia

Sententia super librum De longitudine et brevitate vitae

Editiones

Patavii 1493; Venetiis 1507 [per Bonetum Locatellum, mandato sumptisbusque Octaviani Scoti. Nunc etiam in interrete: http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=53474]; Venetiis 1525; Venetiis 1551 [apud Octavianum Scotum Amadei filium]; Venetiis 1566 [apud Hieronymum Scotum]; Venetiis 1588; DUNNE 1993 [fragmenta ex codice Vindobonensi]; DUNNE 2002

Quaestiones super librum De iuventute et senectute (?)

Sententia super librum De iuventute et senectute

Editiones

Patavii 1493; Venetiis 1507 [per Bonetum Locatellum, mandato sumptisbusque Octaviani Scoti. Nunc etiam in interrete: http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=53474]; Venetiis 1525; Venetiis 1551 [apud Octavianum Scotum Amadei filium], ff. 55ra-60vb; Venetiis 1566; Venetiis 1588; LEWRY 1990 [fragmentum]

Sententia super librum De respiratione et inspiratione

Editiones

Patavii 1493; Venetiis 1507 [per Bonetum Locatellum, mandato sumptisbusque Octaviani Scoti. Nunc etiam in interrete: http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=53474]; Venetiis 1525; Venetiis 1551 [apud Octavianum Scotum Amadei filium], ff. 56ra-69va; Venetiis 1566; Venetiis 1588

Sententia super librum De morte et vita

Editiones

Patavii 1493; Venetiis 1507 [per Bonetum Locatellum, mandato sumptisbusque Octaviani Scoti. Nunc etiam in interrete: http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=53474]; Venetiis 1525; Venetiis 1551 [apud Octavianum Scotum Amadei filium]; Venetiis 1566; Venetiis 1588; LEWRY 1990 [fragmenta]

Quaestiones super librum De motibus animalium (?)

Editiones

DE LEEMANS 2000 [tabula quaestionum]; DE LEEMANS 2004 [prologus; fragmenta]; DE LEEMANS 20061 [fragmenta]; DE LEEMANS 20062 [fragmenta]

Sententia super librum De motibus animalium [tres versiones]

– Recensio communis

– Recensio altera

– Recensio tertia

Sententia super librum De vegetabilibus et plantis

Editiones

POORTMAN 2003

Scriptum super libro De inundatione Nili [deperditum]

Philosophia practica

Quaestiones supra librum Ethicorum [EN I-II: 66 qq.]

Editiones

GAUTHIER 1964 [tabula quaestionum, prologus, qq. 1, 7, 31 libri I]; CELANO 19861

Quaestiones super libros Politicorum [I-VII]

Editiones

CRANZ 1938 [tabula quaestionum ex codice P; tabula quaestionum libri I ex codice B; prologus; libri II q. 8, ex codice B; libri III q. 22, ex codice P]; MARTIN 1949 [fragmenta]; GRIGNASCHI 1961 [fragmenta]; GRIGNASCHI 1966 [libri III qq. 3-4 ex codice P; libri III q. 3 ex codice B]; FIORAVANTI 1981 [fragmenta ex codice B]; DUNBABIN 1982 [fragmenta ex codice P]; BLYTHE 1992 [fragmenta ex codice P]; LAMBERTINI 1990 [fragmenta]; FLÜELER 19921 [prologus, libri I qq. 8, 10-17, 29-31, libri III qq. 17, 22, 25, libri VI qq. 1-2 ex codice P; libri I qq. 7-8, 12-14, 27-9, libri III q. 17 ex codice B, tabula quaestionum ex codicibus B et P]; LAMBERTINI 2001 [fragmenta ex codice P]; TOSTE 2005 [fragmenta]; BLAZEK 2007 [fragmenta]; FIOCCHI 2007 [fragmenta ex codice P]; TOSTE 20071 [fragmenta ex codicibus B et P]; LANZA 2008 [fragmenta ex codice P]; TOSTE [in praep.]

Scriptum super libros III-VIII Politicorum

Editiones

Romae 1492 [ed. Eucharius Silber alias Franck, iuxta emendationem Ludovici Valentie O.P. et cum eius conclusionibus. Nunc etiam in interrete: http://fondosdigitales.us.es/books/search/digitalbook_view?oid_page=48119]; SPIAZZI 1966 [III.7-VIII]; GRECH 1967 [III.1-6]; [de aliis editionibus cf. DONDAINE-BATAILLON, pp. A15-A21]; LANZA [in praep.]

Theologia

Quodlibeta

Editiones

GLORIEUX 1925 [tabula quaestionum ex mss. Florentino, Mazarino, Parisiensibus 14562, 15350, 15841, Vat. lat. 932]; SEGARRA 1933 [Quodlibet I, q. 20 ex codice Vaticano lat. 932]; GRABMANN 1924 [Q. V, q. 2: fragmentum]; HOCEDEZ 1930 [excerpta ex codicibis Parisiensi lat. 15851 et Vat. lat. 932]; KOCH 1931 [Q. VI, q. 14 ex codicibus Parisiensi lat. 14562 et Vat. lat. 932]; HOCEDEZ 1934 [Q. II, q. 5 ex mss. Brugensi 228, Pariensibus lat. 14562 et 15851, Vaticano lat. 932]; GRAF 1935 [Q. V, q. 11 ex codicibus Parisiensi lat. 15851 et Vat. lat. 932]; LECLERCQ 1939 [Q. I, q. 14 ex codicibus Parisiensibus lat. 14562 et 15851]; MÜLLER 1948 [Q. I, q. 7: editio partialis ex codice Vaticano lat. 932]; MONAHAN 1955 [Q. II, q. 4 ex mss. Vaticano lat. 932 et Trecacensi 269]; GUYOT 1961 [Q. I, q. 18 ex mss. Parisiensibus lat. 14562, 15350, 15841, 15851, Mazarino 3512]; GUSINDE 1962 [Q VI, q. 14: editio KOCH 1931]; CANNIZZO 1965 [Q. I, q. 21 et Q. V, qq. 9-10 ex mss. Parisiensibus 14562, 15841, 15851, Mazarino 3512, Ottoboniano lat. 196, Trecacensi 269, Vaticano lat. 932]; BROWN 1972 [Q. III, q. 14 ex codice Parisiensi lat. 14562]; WEBER 1973 [Q. I, q. 20 ex mss. Patavino Antoniano XXIII.662, Trecacensi 269 et editione SEGARRA 1933]; PATTIN 1988 [Q. II, q. 11 ex mss. Brugensi 228 et Parisiensibus lat. F 3121 A, 14562, 15350, 15841, 15851, Ottoboniano lat. 196 et Vaticano lat. 932]; PERARNAU I ESPELT 1988-1989 [Q. V, qq. 15-17: fragmenta ex codice Vaticano latino 932]; EASTMAN 1990 [Q. I, q. 16, ex codice Parisiensi lat. 15841]; DALES-ARGERAMI 1991 [Q. I, q. 7 ex mss. Florentino et Parisiensi lat. 14562]; HENTSCHEL 2000 [Q. VI, qq. 16-17 ex mss. Berolinensi lat. 428, Parisiensibus lat. 14562, 15851, Trecacensi 269 et Vaticano lat. 932]; WEILL-PAROT 2002 [Q. I, q. 14: fragmenta ex mss. Parisiensibus lat. 14562 et 15841]; SCHABEL 2007 [tabula quaestionum ex omnibus codicibus; Q. I, q. 1]

Sententia super libros Sententiarum